Programmeerproject - mogelijke invulling van BC069

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • Gevonden informatie ¬†bewaren in een gestructureerde (MySQL) of niet gestructureerde databank (MongoDB)
  • Uit de gevonden informatie de overtollige data wegfilteren
  • Methodes ontwikkelen om de nodige informatie te bewaren en te structureren (eenvoudige data-analyse)