Programmeerproject - mogelijke invulling van BC348

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • Bepalen of een tijdkritisch deelprogramma aan de specificaties voldoet en indien niet, het programma aanpassen
  • Nagaan dat data efficiënt en correct wordt verwerkt en gepresenteerd en stuurt bij waar nodig
  • Heeft oog voor gebruiksvriendelijkheid van User Interfaces en past aan waar dit niet het geval is (Controle op input, automatisch aanvullen, …)
  • De debugger gebruiken