Programmeerproject - mogelijke invulling van BC350

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • In groep aan een project werken; feedback geven aan collega’s en feedback ontvangen van collega’s
  • Feedback van klanten (of overste) aannemen en daar de nodige oplossingen voor formuleren
  • Feedback over de status van het project geven aan de klant, overste of collega’s
  • Het project voorstellen