start to ICT - E-communicatie, internet en online diensten - Phishing herkennen

U krijgt onverwacht een “rare” e-mail. Zou het phishing kunnen zijn?

Deze taak kadert in een bundel van meerdere taken rond malware en beantwoordt de volgende vragen:

  • Wat is het?
  • Hoe kunt u ermee “besmet” geraken?
  • Hoe kunt u er zich tegen beschermen?
  • Wat doet u als u het slachtoffer bent?