IC BC233 - kan digitale informatie gebruiken om modellen, simulaties en visualisaties van de realiteit te maken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC233, per module, een invulling.