Programmeerproject - mogelijke invulling van BC233

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • Informatie op een gebruiksvriendelijke manier voorstellen
  • Software gebruiken en programma’s maken om de realiteit zo goed mogelijk te simuleren om op deze manier meest efficiënte opstelling of werkwijze te vinden (bijv. softwarematig bepalen waar lichtbronnen moeten komen om een zo goed mogelijk verlichte ruimte te creëren, simulaties om het verdelen van taken(pakketten) zo efficiënt mogelijk te verdelen …)