IC BC284 - kan de basisinstellingen van applicaties om gegevens te beheren, wijzigen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC284, per module, een invulling.