IC BC285 - kan de basisinstellingen van applicaties om tekstcontent te creëren, wijzigen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC285, per module, een invulling.