IC BC287 - kan de basisinstellingen van applicaties om content te presenteren, wijzigen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC287, per module, een invulling.