IC BC308 - kan creatieve en originele producties realiseren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC308, per module, een invulling.