IC BC309 - *is bereid om deel te nemen aan gezamenlijke multimediale en digitale producties

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC309, per module, een invulling.

Opmerking: basiscompetenties m.b.t. attitudes zijn na te streven (Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenonderwijs, art.13) en worden voorafgegaan door een *.