IC BC341 - *kan de eigen deskundigheid en die van anderen opbouwen om ICT-problemen op te lossen

DIGCOMP domein: 


Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC341, per module, een invulling.

Opmerking: basiscompetenties m.b.t. attitudes zijn na te streven (Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenonderwijs, art.13) en worden voorafgegaan door een *.