IC BC349 - *is nieuwsgierig naar de mogelijkheden van ICT op het vlak van programmeren en het creëren van output

DIGCOMP domein: 


Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC349, per module, een invulling.

Opmerking: basiscompetenties m.b.t. attitudes zijn na te streven (Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenonderwijs, art.13) en worden voorafgegaan door een *.