Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten - mogelijke invulling van BC023

Opleiding: 
  • concrete probleemstelling oplossen via programmeren, bijv. BMI-bepaling.
  • inzicht verwerven in complexiteit van probleemstelling: een eenvoudig probleem is niet altijd (meestal niet) via een ‘eenvoudig programma’ op te lossen.
  • heeft inzicht in de verschillende programmeertalen en hun specifieke toepassingsgebieden (Javascript: clientside, PHP serverside): wanneer kies je voor welke programmeertaal (verplaatsen naar start to program).
  • inzicht in de mogelijkheid en beperkingen van de gekozen ontwikkelomgeving.