E-communicatie, internet en online diensten - mogelijke invulling van BC023

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • Informatie opzoeken via internet (bijv. tutorials op videowebsites,...)
  • E-communicatie gebruiken om niet-ICT gerelateerde problemen te signaleren en op te lossen (bijv. vertragingen met de trein, verloren voorwerpen, klachten, defecten aan huishoudelijke toestellen…)
  • Contact opnemen met online helpdesks van leveranciers (informatie over factuur…)
  • online diensten gebruiken om informatie en gegevens door te geven, op te vragen, aan te passen ...