E-services - mogelijke invulling van BC263

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Gebruik maken van antivirus - antimalware software.
 • Afzenders (in e-mail)  blokkeren.
 • Nadenken over de lichamelijke en psychische gevolgen die verkeerd internetgebruik met zich meebrengen.
 • Bewustwording van verslavend effect van bepaalde e-services.
 • Zich informeren over ‘Netiquette’ en passend gedrag op internet.
 • Bewust omgaan en instellen van de notificaties die allerhande applicaties op elk moment tevoorschijn toveren.
 • Antivirus
 • Antispyware
 • Firewall
 • Phishing mails onderscheiden.
 • Niet zomaar klikken op ‘iets’ waarvan je niet weet wat het gevolg is.
 • Correct gebruik paswoorden.
 • Twee-factor-authenticatie instellen.