E-services - mogelijke invulling van BC288

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Taakbeheer/Geforceerde stop gebruiken
 • Dit kan heel ruim zijn, van  heel eenvoudige naar complexe problemen :
  • Hoe wijzig je tekst in hoofdletters naar kleine letters?
  • Hoe vermijd je dat de AutoCorrectie te veel wijzigt?
  • Hoe sorteer je gegevens in een tabel?
  • Hoe komt het dat het resultaat van een formule niet klopt? Werden de juiste cellen gebruikt? -> formule evalueren
 • Helpfuncties hanteren/raadplegen.
 • Kan op een efficiënte manier internetproblemen oplossen, internetconnectie aanmaken indien men over de juiste gegevens beschikt.
 • Kan informatie vinden op het internet om problemen om te lossen.
 • Kan beroep doen op een dienst om te helpen met het oplossen van problemen.
 • Kan webpagina’s vernieuwen om steeds de recentste stand van zaken te kunnen zien.