ICT-veiligheid - mogelijke invulling van BC023

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • Een beroep op expertise en tools doen. bv. een backup maken en herstelpunten maken en terugzetten, isofiles gebruiken, bv. bij tablet terugzetten in fabrieksinstellingen. Image van de tablet maken via PC en terugzetten,