Publiceren en communiceren op sociale media - mogelijke invulling van BC106


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Nadenken over wat je en over wie je post → waar kan die info terecht komen en bij wie?
  • Bewust van impact van je post op vlak van hergebruik, zichtbaarheid, verspreiding zowel nu als later.
  • Gebruiksovereenkomst van platform screenen voor akkoord.