Content webklaar maken - mogelijke invulling van BC199

Opleiding: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan een bestand converteren i.f.v. publicatie op het web. 
  • Kan multimedia ontwikkelen en bewerken voor publicatie op het web, zoals afbeelding, video en audio. 
  • Kan documenten ontwikkelen en bewerken voor publicatie op het web, zoals PDF, presentaties, mindmap.