IC BC074 - kan een eenvoudige casus omschrijven en analyseren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC074, per module, een invulling.