Programmeerproject - mogelijke invulling van BC074

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • In grote lijnen weergeven wat de probleemstelling is.
  • De probleemstelling in (aparte) delen opsplitsen
  • Realiteitszin: de probleemstelling afbakenen tot wat realistischerwijze haalbaar is binnen de module