Complexe 3D-ontwerpen - mogelijke invulling van BC023


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan een nubius ring tekenen en printen.
  • Kan maquettes van gebouwen en producten tekenen en printen.
  • Kan schaakstukken tekenen en printen.
  • Kan complexe serieproducten en onderdelen die niet meer in productie zijn reproduceren.
  • Kan unieke objecten die met de traditionele productiemethodes tekenen en printen.
  • Kan implantaten of producten voor medisch gebruik tekenen en printen.