Programmeerproject - mogelijke invulling van BC023

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • Probleemstelling analyseren om vervolgens om te zetten in code
  • Complexiteit van de probleemstelling inschatten, om op deze manier de complexiteit van de oplossing te kunnen inschatten en eventueel een raming van tijd en resources te kunnen doen
  • Weten welke programmeertaal en/of -omgeving te gebruiken om de probleemstelling om te zetten naar code (PHP voor webserver, C/C++ voor embedded systemen, Python voor prototypes, data analyse en Machine Learning …)