Start to program - Bouw een robotje

De cursist stelt een robotje samen met een aantal legoblokjes. Vervolgens haalt hij dit robotje terug uit mekaar en moet hij zijn medecursisten instructies geven om het robotje opnieuw te bouwen. Het is de bedoeling dat de cursist door deze oefening zelf basisprincipes van het programmeren en het proces van computationeel denken ontdekt. Dit is, voor deze oefening, nog niet besproken met hem. Ook zal hij bij het instrueren zelf een soort (computer)taal moeten gebruiken en zo het nut van een (computer)taal leren begrijpen.