ICT in educatieve context - Samenwerken met een collega-leerkracht in Google Docs (deel 1)

Binnen de groep van kleuterleerkrachten van een school is gekozen om met een Google-account te werken. Op de Google Drive kan iedereen zijn eigen lesvoorbereidingen, jaarplanning, … bijhouden. Bij overlappende lessen met andere leerkrachten kan een lesvoorbereiding of andere gedeeld worden met een deze collega. Om te kunnen werken met deze Google Drive moeten een Google-account aanmaken. Daarna maken we een jaarplanning en delen we deze met onze collega.